top of page
Land Body Ecologies
Olemme maailmanlaajuinen monitaiteellinen ja -tieteellinen verkosto, joka pyrkii työssään ymmärtämään juuriltaan irti repimisen synnyttämistä traumoista kärsivien marginalisoitujen yhteisöjen kokemuksia ja tekemään yhteistyötä niiden kanssa.  Tutkimustyömme perustana ovat yhteisöt, jotka ovat nykypäivän ympäristö- ja maaoikeuskiistojen eturintamassa. Pitkällisen yhteistyön kautta pyrimme ymmärtämään traumoja, jotka syntyvät maan ja ihmiskehon kärsiessä, tutkimalla mielenterveyden ja ekosysteemien terveyden syviä yhteyksiä.

Land Body Ecologies -projektin ja hanketiimin lyhyt esittelyvideo.

Videokuvaajat: Invisible Flock, Antti J. Leinonen, Jason Taylor, Quicksand.
 

Land Body Ecologies team members recording sounds of the hydropower station that sits on the river Kemi, Finland, 2022. © Invisible Flock.

TYÖRYHMÄ

Dr_Ayesha_Ahmad.png

Ayesha Ahmad

Ayesha on kansainvälisen lääketieteen vanhempi lehtori Lontoon yliopiston St George’s collegessa ja kunnialuennoitsija Institute for Global Healthissa, University College of Londonissa. Hän on väitellyt tohtoriksi lääketieteen etiikasta, erikoisalanaan mielenterveysetiikka.
 

Hänellä on tutkimusosaamista monikulttuurisen psykiatrian ja monikulttuurisen mielenterveyden alalla, ja hän työskentelee erityisesti erilaisten, myös ympäristön muutosten aiheuttamien katastrofien synnyttämien konfliktien ja humanitaaristen kriisien parissa.

Samrawit_Gougsa.png

Samrawit Gougsa

Samrawit työskentelee Minority Rights Group Internationalissa (MRG). Se on kansalaisjärjestö, joka pyrkii turvaamaan etnisten, uskonnollisten ja kielellisten vähemmistöjen sekä alkuperäiskansojen oikeuksia maailmanlaajuisesti sekä edistämään yhteisöjen välistä yhteistyötä ja ymmärtämystä.
 

Järjestöä ohjaa 150 kumppanijärjestöä, jotka edustavat vähemmistö- ja alkuperäiskansoja 50 maassa. Sillä on neuvoa-antava asema YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa (ECOSOC) ja tarkkailijan asema Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien toimikunnassa.

Victoria_Pratt.png

Invisible Flock

Invisible Flock on palkittu interaktiivisen taiteen studio, joka toimii taiteen ja teknologian rajapinnassa.
 

Olemme taiteilijajohtoisia.
 

Tavoitteenamme on avata kriittisen tärkeitä tapoja pohtia sitä, miten elämme, miten voimme saada yhteyden toinen toisiimme ja jakaa asioita, jotta voisimme elää paremmin yhdessä globaalissa yhteiskunnassa. Tuon tavoitteen saavuttamiseksi uskomme, että taidetta tulee tehdä hyvin monenlaisten ihmisten rinnalla. Soluttaudumme monille aloille tavoitteenamme vaikuttaa luovalla tavalla ekologiaan, politiikkaan, terveydenhoitoon ja yhteiskuntaan ja aina kun mahdollista, osoittaa, että kaikki virtaa, kaikki muuttuu, ja asioita on mahdollista rakentaa uudelleen ja muuttaa paremmiksi.

Babitha_George.png

Quicksand

Quicksand on Intiassa toimiva monialainen muotoilun tutkimus- ja innovaatiokonsulttiyhteisö. Työtämme ohjaa lähestymistapa, jonka tavoitteena on rakentaa moninainen, uudenlaisia reaktioita synnyttävä ymmärrys ihmisten ja ympäristöjen mielekkäistä mahdollisuuksista. Tämä tapahtuu monialaisella yhteistyöllä, jota toteutamme tuotteiden, palvelujen ja systeemisten interventioiden kautta.
 

Kaikki työmme perustuu ihmisten todellisuuksiin, luomme yhdessä sen sijaan, että me loisimme muille, olemme virittäytyneet jakamaan tietoa ja inspiroimaan, ja keskittyneet tuottamaan koettavissa olevaa arvoa.

Outi_Autti.jpg

Outi Autti

PhD Outi Autti on erikoistunut monitieteiseen tutkimukseen ympäristösosiologian, muuttoliiketutkimuksen, maaseutukoulutuksen ja ihmisen toimintaa tutkivan maantieteen aloilla. Hän on Lapin yliopiston kulttuurisosiologian dosentti. Hänen nykyisiä tutkimusintressejään ovat muun muassa ihmisen ja ympäristön välinen suhde, terveys ja hyvinvointi pohjoisilla napa-alueilla, ihmisten kokemukset ja heidän kertomustensa sosiaaliset kontekstit. Valtasuhteet, epätasa-arvo ja marginaalisuus ovat kiinnostaneet häntä koko tutkijanuransa ajan.

Sylvia työskentelee toiminnanjohtajana Batwa Empowerment Groupissa (ABEG), Ugandassa toimivassa voittoa tavoittelemattomassa järjestössä, joka työskentelee Batwa alkuperäiskansan voimaannuttamisen puolesta. Sylvia, itse yhteisön jäsen, motivoitui perustamaan järjestön nähtyään ja koettuaan omakohtaisesti yhteisön kohtaaman poliittisen, sosiaalisen ja taloudellisen syrjäytymisen. Hän on edustanut yhteisöään kansallisilla, alueellisilla ja kansainvälisillä ihmisoikeusfoorumeilla, joissa hän on puhunut rohkeasti niitä epäoikeudenmukaisuuksia vastaan, joista Batwa yhteisö kärsii edelleen hallituksen valvonnassa.
 

Hän on koulutukseltaan julkishallinnon ja johtamisen kandidaatti sekä organisaatiojohtamisen ja johtamisen maisteri.

Sylvia Kokunda

20191203_085822.jpg
kaisa_Keratar.png

Kaisa Kerätär

Kaisa on biologi, ja hän on työskennellyt sekä ympäristöalalla että luovilla aloilla tutkijana, johtajana, tuottajana ja konsulttina.
 

Hän toimii kulttuuri-, taide- ja muotoiluorganisaatio Wariassa, joka luo uusia hankkeita ja liiketoimintaa, ja työskentelee myös ympäristöalalla tutkien makean veden ekologiaa ja ympäristövaikutusten arviointia. Työssään hän haluaa yhdistää tieteellisiä, taiteellisia ja sosiologisia lähestymistapoja ja tutkia luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta, maahan pohjautuvaa tietoa ja sukupolvien välistä vuoropuhelua.
 

Hänen juurensa ovat Suomen Lapissa, metsälappalaisessa kulttuurissa.

Kasvoin karen-kylässä yhdessä yhdeksän sisarukseni kanssa oppien paikallista viisautta ja perinteistä tietoa. Toisaalta olen suorittanut maisterin tutkinnon avoimessa yliopistossa. Maailmanlaajuisen muutoksen paikallisista juurista opin myös Asean Rural Institute ARI:ssa vuonna 2009. Uskon, että pienimuotoinen maatalous voi johtaa kestävään kehitykseen ja hyvään elämään.
 

Vuonna 2011 käynnistin Lazy Man Coffee -verkoston taistelemaan maissin monoviljelyä vastaan ja tuomaan vaihtoehtoisen viljelytuotteen kylän karen-asukkaille. Toivon, että pystymme ohjaamaan kahvimarkkinoita Thaimaahan ja jakamaan ”hidasta maapallon puolesta” -filosofiaa. Herkullisinta on riisi, kauneinta on ihminen, parhaalle tuoksuu vauva, viileintä on vesi. Nuo Pa’o-karenin kielen sanat juurtuivat sydämeeni heti kun kuulin ne.

Swae_Odochao.jpg

Siwakorn Odochao

Daniel Kobei.png

Daniel Kobei

Daniel on perustaja ja toiminnanjohtaja Ogiek Peoples’ Development Program (OPDP) -järjestössä. Se on Keniassa toimiva kansalaisjärjestö, joka edistää ogiek-alkuperäiskansojen ihmisoikeuksia ja maaoikeuksia. Yksi hänen tärkeimmistä saavutuksistaan oli ogiekien uraauurtava voitto toukokuussa 2017 Kenian hallitusta vastaan käydyssä oikeusjutussa, jossa tunnustettiin ogiekien oikeus elää Maun metsässä. Tuomio oli Afrikan ylimmän ihmisoikeustuomioistuimen ensimmäinen alkuperäiskansojen hyväksi tekemä päätös, joka loi ennakkotapauksen kaikkialla maanosassa käytävissä vastaaville tapauksille kaikkialla mantereella.
 

Hän on suorittanut MBA-tutkinnon strategisen johtamisen alalla ja jatkotutkinnon projektien arvioinnista ja johtamisesta.

Sheila Ghelani.jpeg

Daniel Kobei

Daniel on perustaja ja toiminnanjohtaja Ogiek Peoples’ Development Program (OPDP) -järjestössä. Se on Keniassa toimiva kansalaisjärjestö, joka edistää ogiek-alkuperäiskansojen ihmisoikeuksia ja maaoikeuksia. Yksi hänen tärkeimmistä saavutuksistaan oli ogiekien uraauurtava voitto toukokuussa 2017 Kenian hallitusta vastaan käydyssä oikeusjutussa, jossa tunnustettiin ogiekien oikeus elää Maun metsässä. Tuomio oli Afrikan ylimmän ihmisoikeustuomioistuimen ensimmäinen alkuperäiskansojen hyväksi tekemä päätös, joka loi ennakkotapauksen kaikkialla maanosassa käytävissä vastaaville tapauksille kaikkialla mantereella.
 

Hän on suorittanut MBA-tutkinnon strategisen johtamisen alalla ja jatkotutkinnon projektien arvioinnista ja johtamisesta.

Yhteistyökumppanit

Vishala_Padmanabhan.jpeg

Vishalakshi Padmanabhan

Vishalakshi Padmanabhan on perustanut Buffalo Back -kollektiivin, Bangaloren seudulla toimivien luomuviljelijöiden verkoston. Buffalo Back pyrkii muuttamaan kaupunkien kuluttajien suhdetta ruokaansa pyrkien jatkuvasti kehittämään parempaa ja terveellisempää elintarvikejärjestelmää. Heidän työnsä keskittyy myös tietoisuuden ja tietämyksen lisäämiseen, jotta voisimme vahvistaa kykyämme tehdä kestäviä valintoja. Buffalo Back Collective isännöi myös Participatory Guarantee Systems Organic India (PGS OC) -järjestön sihteeristöä. Se on eri puolilla Intiaa toimivien 17 maatalouskollektiivin yhteiskunnallinen organisaatio. Se pyrkii luomaan osallistavan foorumin pienille ja marginaalisille luomutuottajille, tekemään yhteistyötä ja menestymään kotimarkkinoilla todennettavissa olevaan luottamukseen perustuvan prosessin avulla.

Jennifer_Katanyoutanant.jpg

Jennifer Katanyoutanant

Jennifer Katanyoutanant työskentelee vuorovaikutteisten medioiden, kuten virtuaalitodellisuuden, installaatioiden ja ruoan parissa, tavoitteenaan parantaa viestintää ja luoda yhdessä jakamis- ja vaihtojärjestelmiä. Viime aikoina häntä ovat kiehtoneet muun muassa elintarvikejärjestelmien tutkimus aistien vuorovaikutuksen kautta, pelattavan kriittisen ajattelun ja virtuaalisten tilojen kehittäminen vallan epätasapainon korjaamiseksi. Aiemmissa projekteissaan hän on tarkastellut YouTuben suositusalgoritmin ekologisia ilmentymiä, monimuotoisia luovia yhteisöjä kehittyvän teknologian alalla sekä etäläheisyyden kasvattamista ruoan ja verkkotehon kehittämisen avulla.

Nishant_Srinivasaiah.jpg

Nishant Srinivasaiah

Nishant on tarkkaillut norsupopulaatioita ja -yksilöitä jo yli kymmenen vuoden ajan. Hän on suorittanut tohtorintutkinnon Aasian norsujen käyttäytymisekologiasta norsujen muuttuvassa, kaupungistuvassa elinympäristössä Bangaloren National Institute of Advanced Studies -tutkimuslaitoksessa. Nishant johtaa Frontier Elephant -ohjelmaa Ecological Research, Advocacy and Learning -säätiössä Bangaloressa, ja hän on myös postdoc-tutkijana Intian tiedeinstituutissa. Hänen työhönsä kuuluu ihmisten ja norsujen suhteiden parantaminen sellaisen suunnittelun avulla, joka edistää rauhanomaista vuorovaikutusta ja tilan jakamista ihmisten ja norsujen kesken.

Previous Participants

2021 – 2023
Hemslojd_JL_NA_dec20-185-Edit_2160px_CJUTSI.jpeg

Jenni Laiti

Jenni Unni Aili Laiti (1981) is a Sámi artivist, Indigenous rights activist and duojár, traditional Sámi craft maker. She is from Aanaar (Inari), Finnish side of Sápmi and lives now in Jåhkåmåhkke (Jokkmokk), Swedish side of Sápmi with her family. Her family belongs to the Sirges Saami reindeer herding community. Laiti has been active in the Saami civil society since she was 16 years. In recent years she has been active in the fight against a planned mining project in her home village, advocating for climate justice in Sápmi and working with local Sámi communities to strengthen self-determination. 

Laiti ́s artivistical work composes culture jamming, direct action, performances and community art. Her work deals with colonialism, decolonialism, right to one ́s own culture and land, traditional knowledge, sustainability and living as a human being in the end of this world.

Redvers-Nicole.jpg

Dr. Nicole Redvers

Dr. Nicole Redvers, ND, MPH, is a member of the Deninu K’ue First Nation (NWT) and has worked with Indigenous patients, scholars, and communities around the globe her entire career. She is an Associate Professor in the Department of Epidemiology and Biostatistics, and is a Western Research Chair and Director of Indigenous Planetary Health at the Schulich School of Medicine & Dentistry at the University of Western Ontario. She has been actively involved at regional, national, and international levels promoting the inclusion of Indigenous perspectives in both human and planetary health research and practice. Dr. Redvers is the author of the trade paperback book titled, ‘The Science of the Sacred: Bridging Global Indigenous Medicine Systems and Modern Scientific Principles’.

2000Square.jpg

Ilan Kelman

Ilan Kelman is Professor of Disasters and Health at University College London, England and a Professor II at the University of Agder, Kristiansand, Norway.

 

His overall research interest is linking disasters and health, including the integration of climate change into disaster research and health research. That covers three main areas: (i) disaster diplomacy and health diplomacy http://www.disasterdiplomacy.org 

(ii) island sustainability involving safe and healthy communities in isolated locations http://www.islandvulnerability.org 

(iii) risk education for health and disasters 

http://www.riskred.org. 

Profile Picture .jpg

Colin Luoma

Colin Luoma is a Lecturer at Brunel Law School where his research focuses on the intersections between cultural rights, Indigenous and minority rights, and environmental justice. He previously was a Legal Researcher for Minority Rights Group International where he worked on litigation, advocacy and research matters concerning biodiversity conservation and the rights of Indigenous peoples under international law.  He holds a PhD in Law and a Juris Doctor degree and is a qualified lawyer in the United States.

 

www.brunel.ac.uk

SelinaN bio pic - Copy.jpg

Selina Nwulu

Selina Nwulu is a writer, researcher and independent consultant. She has been a voice for climate justice for over 10 years, working with both a number of grassroots, charity and arts organisations, in both a creative and consultancy capacity, to strengthen narratives around the gaps between race, justice and the climate crisis.

 

She has worked extensively in the civic sector for a number of NGO organisations in a research and social policy capacity. Her poetry and essays have been widely featured in a variety of journals, short films and anthologies as well as translated into Spanish, Greek and Polish and exhibited in New York and Ireland.

 

She was Young Poet Laureate for London 2015-16 and shortlisted for the Brunel International African Poetry Prize 2019. She is also a 2021 Arts Award Finalist for Environmental Writing.  Her debut full length poetry collection, A Little Resurrection, is out with Bloomsbury in Autumn 2022.

www.selinanwulu.com

2020-10-30-052201507.jpg

Bharat Mirle

Bharat Mirle is a self-taught, independent filmmaker from Bangalore. His short documentary, 175 Grams was the winner of the Sundance Short film Challenge, and was screened at the 2015 Sundance Film Festival. His first fiction short ‘Vaahana’ was the winner of the 2018 Jakarta International Humanitarian and Cultural Award. His first feature film, The Road To Kuthriyar, had its world premiere at the 2021 Busan International Film Festival and has been screened at festivals across the world including the 2022 Moscow International Film Festival, the London Indian Film Festival and the Ottawa Indian Film Festival Awards where it won Best Director.

www.bharatmirle.com

Tessa McWatt_edited.jpg

Tessa McWatt is the author of seven novels and two books for young people. Her fiction has been nominated for the Governor General’s Award, the City of Toronto Book Awards, and the OCM Bocas Prize.   She is one of the winners of the Eccles British Library Award 2018 for her first non-fiction book, Shame On Me: An Anatomy of Race and Belonging, which won the 2020 Bocas Prize for Non-Fiction and was shortlisted for the Hilary Weston Prize 2020 and the Governor General’s Award for Non-Fiction. Her latest novel, The Snow Line, was shortlisted for the Volcano Prize. She is also a librettist and Professor of Creative Writing at the University of East Anglia.

www.uea.ac.uk

IMG_0423.heic

Laetania Belai Djandam is an Indigenous environmental activist and a climate and health practitioner descending from the Dayak Ngaju and Ma'anyan Tribe of Borneo Island. She grew up surrounded by a traditional wisdom that calls for the protection of both ‘nature’ and ‘culture’ which has translated into years of activism across local, national, and international platforms. Belai’s passion for planetary health grew from volunteering on-site at Health In Harmony’s affiliate organization, Alam Sehat Lestari (ASRI), where she assisted in community-designed solutions in the nexus of climate, health and conservation. Belai holds a BMedSci in Health and Human Sciences from The University of Sheffield and is currently the Climate Officer of Health Care Without Harm - Asia. Her activism focuses on youth empowerment, advocacy for Indigenous rights, and community-based forest management. 

linktr.ee/laetaniabelai

Arjun Pic(1)_edited.jpg

Arjun Kapoor is Program Director and Senior Research Fellow at the Centre for Mental Health Law & Policy, Indian Law Society (CMHLP). He is a lawyer and psychologist with experience in human rights, access to justice and mental health. Arjun has led the capacity building of over 3000 stakeholders in implementing India’s Mental Healthcare Act, 2017 and National Mental Health Policy, 2014. Previously, he co-led the Keshav Desiraju India Mental Health Observatory – a repository of data and information on mental health laws, policies & services to promote evidence-based policy for mental health in India. He currently co-leads Outlive – a youth suicide prevention programme in Delhi, Mumbai and Pune and also leads ENGAGE – an adolescent suicide prevention programme in Chhattisgarh in collaboration with the Department of Health & Family Welfare and Department of School Education, Government of Chhattisgarh.

bottom of page