top of page
Land Body Ecologies
Olemme maailmanlaajuinen monitaiteellinen ja -tieteellinen verkosto, joka pyrkii työssään ymmärtämään juuriltaan irti repimisen synnyttämistä traumoista kärsivien marginalisoitujen yhteisöjen kokemuksia ja tekemään yhteistyötä niiden kanssa.  Tutkimustyömme perustana ovat yhteisöt, jotka ovat nykypäivän ympäristö- ja maaoikeuskiistojen eturintamassa. Pitkällisen yhteistyön kautta pyrimme ymmärtämään traumoja, jotka syntyvät maan ja ihmiskehon kärsiessä, tutkimalla mielenterveyden ja ekosysteemien terveyden syviä yhteyksiä.

Land Body Ecologies -projektin ja hanketiimin lyhyt esittelyvideo.

Videokuvaajat: Invisible Flock, Antti J. Leinonen, Jason Taylor, Quicksand.
 

Land Body Ecologies team members recording sounds of the hydropower station that sits on the river Kemi, Finland, 2022. © Invisible Flock.

TYÖRYHMÄ

Dr_Ayesha_Ahmad.png

Ayesha Ahmad

Ayesha on kansainvälisen lääketieteen vanhempi lehtori Lontoon yliopiston St George’s collegessa ja kunnialuennoitsija Institute for Global Healthissa, University College of Londonissa. Hän on väitellyt tohtoriksi lääketieteen etiikasta, erikoisalanaan mielenterveysetiikka.
 

Hänellä on tutkimusosaamista monikulttuurisen psykiatrian ja monikulttuurisen mielenterveyden alalla, ja hän työskentelee erityisesti erilaisten, myös ympäristön muutosten aiheuttamien katastrofien synnyttämien konfliktien ja humanitaaristen kriisien parissa.

Samrawit_Gougsa.png

Samrawit Gougsa

Samrawit työskentelee Minority Rights Group Internationalissa (MRG). Se on kansalaisjärjestö, joka pyrkii turvaamaan etnisten, uskonnollisten ja kielellisten vähemmistöjen sekä alkuperäiskansojen oikeuksia maailmanlaajuisesti sekä edistämään yhteisöjen välistä yhteistyötä ja ymmärtämystä.
 

Järjestöä ohjaa 150 kumppanijärjestöä, jotka edustavat vähemmistö- ja alkuperäiskansoja 50 maassa. Sillä on neuvoa-antava asema YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa (ECOSOC) ja tarkkailijan asema Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien toimikunnassa.

Victoria_Pratt.png

Invisible Flock

Invisible Flock on palkittu interaktiivisen taiteen studio, joka toimii taiteen ja teknologian rajapinnassa.
 

Olemme taiteilijajohtoisia.
 

Tavoitteenamme on avata kriittisen tärkeitä tapoja pohtia sitä, miten elämme, miten voimme saada yhteyden toinen toisiimme ja jakaa asioita, jotta voisimme elää paremmin yhdessä globaalissa yhteiskunnassa. Tuon tavoitteen saavuttamiseksi uskomme, että taidetta tulee tehdä hyvin monenlaisten ihmisten rinnalla. Soluttaudumme monille aloille tavoitteenamme vaikuttaa luovalla tavalla ekologiaan, politiikkaan, terveydenhoitoon ja yhteiskuntaan ja aina kun mahdollista, osoittaa, että kaikki virtaa, kaikki muuttuu, ja asioita on mahdollista rakentaa uudelleen ja muuttaa paremmiksi.

Babitha_George.png

Quicksand

Quicksand on Intiassa toimiva monialainen muotoilun tutkimus- ja innovaatiokonsulttiyhteisö. Työtämme ohjaa lähestymistapa, jonka tavoitteena on rakentaa moninainen, uudenlaisia reaktioita synnyttävä ymmärrys ihmisten ja ympäristöjen mielekkäistä mahdollisuuksista. Tämä tapahtuu monialaisella yhteistyöllä, jota toteutamme tuotteiden, palvelujen ja systeemisten interventioiden kautta.
 

Kaikki työmme perustuu ihmisten todellisuuksiin, luomme yhdessä sen sijaan, että me loisimme muille, olemme virittäytyneet jakamaan tietoa ja inspiroimaan, ja keskittyneet tuottamaan koettavissa olevaa arvoa.

Outi_Autti.jpg

Outi Autti

PhD Outi Autti on erikoistunut monitieteiseen tutkimukseen ympäristösosiologian, muuttoliiketutkimuksen, maaseutukoulutuksen ja ihmisen toimintaa tutkivan maantieteen aloilla. Hän on Lapin yliopiston kulttuurisosiologian dosentti. Hänen nykyisiä tutkimusintressejään ovat muun muassa ihmisen ja ympäristön välinen suhde, terveys ja hyvinvointi pohjoisilla napa-alueilla, ihmisten kokemukset ja heidän kertomustensa sosiaaliset kontekstit. Valtasuhteet, epätasa-arvo ja marginaalisuus ovat kiinnostaneet häntä koko tutkijanuransa ajan.

Agnes_Kabajuni.JPG

Agnes Kabajuni

Agnes toimii Minority Rights Group African (MRGA) aluepäällikkönä Kampalassa, Ugandassa, jossa hän vetää erilaisia hankkeita marginalisoitujen ryhmien kiireellisiin terveys- ja koulutustarpeisiin vastaamisesta kollektiivisten maaoikeuksien puolustamiseen ja laillisen aseman tunnustamisen vaatimiseen. Hän on ihmisoikeus- ja sukupuoliasiantuntija, jolla on 20 vuoden kokemus kansalaisjärjestöjen ohjelmavalmistelusta, tutkimuksesta ja edunvalvonnasta.
 

Agnes on suorittanut kandidaatintutkinnon sosiologiasta ja swahilin kielestä Makereren yliopistossa ja maisteritutkinnon ihmisoikeustutkimuksesta Essexin yliopistossa.

Daniel Kobei.png

Daniel Kobei

Daniel on perustaja ja toiminnanjohtaja Ogiek Peoples’ Development Program (OPDP) -järjestössä. Se on Keniassa toimiva kansalaisjärjestö, joka edistää ogiek-alkuperäiskansojen ihmisoikeuksia ja maaoikeuksia. Yksi hänen tärkeimmistä saavutuksistaan oli ogiekien uraauurtava voitto toukokuussa 2017 Kenian hallitusta vastaan käydyssä oikeusjutussa, jossa tunnustettiin ogiekien oikeus elää Maun metsässä. Tuomio oli Afrikan ylimmän ihmisoikeustuomioistuimen ensimmäinen alkuperäiskansojen hyväksi tekemä päätös, joka loi ennakkotapauksen kaikkialla maanosassa käytävissä vastaaville tapauksille kaikkialla mantereella.
 

Hän on suorittanut MBA-tutkinnon strategisen johtamisen alalla ja jatkotutkinnon projektien arvioinnista ja johtamisesta.

kaisa_Keratar.png

Kaisa Kerätär

Kaisa on biologi, ja hän on työskennellyt sekä ympäristöalalla että luovilla aloilla tutkijana, johtajana, tuottajana ja konsulttina.
 

Hän toimii kulttuuri-, taide- ja muotoiluorganisaatio Wariassa, joka luo uusia hankkeita ja liiketoimintaa, ja työskentelee myös ympäristöalalla tutkien makean veden ekologiaa ja ympäristövaikutusten arviointia. Työssään hän haluaa yhdistää tieteellisiä, taiteellisia ja sosiologisia lähestymistapoja ja tutkia luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta, maahan pohjautuvaa tietoa ja sukupolvien välistä vuoropuhelua.
 

Hänen juurensa ovat Suomen Lapissa, metsälappalaisessa kulttuurissa.

Sheila Ghelani.jpeg

Sheila Ghelani

Sheila työskentelee sekä riippumattomana taiteilijana että yhteisötaiteilijana. Hän on tehnyt tutkimuksiin perustuvia performansseja, paikkasidonnaisia live-esityksiä, liikkuvaa kuvaa käyttävää taidetta sekä sosiaalisia taideprojekteja, joihin on osallistunut ihmisiä eri ikä- ja taustaryhmistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja kansainvälisesti yli 25 vuoden ajan.
 

Hän on kiinnostunut taiteen ja tieteen välisestä suhteesta, erityisenä kiinnostuksen kohteena erilaiset hybridit, jotka perustuvat hänen omaan kokemukseensa intialaisen ja englantilaisen taustan sekoituksesta, sekä lääketieteen ja hoivatyön harjoittamisesta.

20191203_085822.jpg

Sylvia Kokunda

Sylvia työskentelee toiminnanjohtajana Batwa Empowerment Groupissa (ABEG), Ugandassa toimivassa voittoa tavoittelemattomassa järjestössä, joka työskentelee Batwa alkuperäiskansan voimaannuttamisen puolesta. Sylvia, itse yhteisön jäsen, motivoitui perustamaan järjestön nähtyään ja koettuaan omakohtaisesti yhteisön kohtaaman poliittisen, sosiaalisen ja taloudellisen syrjäytymisen. Hän on edustanut yhteisöään kansallisilla, alueellisilla ja kansainvälisillä ihmisoikeusfoorumeilla, joissa hän on puhunut rohkeasti niitä epäoikeudenmukaisuuksia vastaan, joista Batwa yhteisö kärsii edelleen hallituksen valvonnassa.
 

Hän on koulutukseltaan julkishallinnon ja johtamisen kandidaatti sekä organisaatiojohtamisen ja johtamisen maisteri.

Kasvoin karen-kylässä yhdessä yhdeksän sisarukseni kanssa oppien paikallista viisautta ja perinteistä tietoa. Toisaalta olen suorittanut maisterin tutkinnon avoimessa yliopistossa. Maailmanlaajuisen muutoksen paikallisista juurista opin myös Asean Rural Institute ARI:ssa vuonna 2009. Uskon, että pienimuotoinen maatalous voi johtaa kestävään kehitykseen ja hyvään elämään.
 

Vuonna 2011 käynnistin Lazy Man Coffee -verkoston taistelemaan maissin monoviljelyä vastaan ja tuomaan vaihtoehtoisen viljelytuotteen kylän karen-asukkaille. Toivon, että pystymme ohjaamaan kahvimarkkinoita Thaimaahan ja jakamaan ”hidasta maapallon puolesta” -filosofiaa. Herkullisinta on riisi, kauneinta on ihminen, parhaalle tuoksuu vauva, viileintä on vesi. Nuo Pa’o-karenin kielen sanat juurtuivat sydämeeni heti kun kuulin ne.

Swae_Odochao.jpg

Siwakorn Odochao

bottom of page